Skip to content

SVM

Gyakori hibaelhárítás

Ellenőrizze az elektromos áramkört, az okok, az alábbiak lehetnek:

1. Villamosvezeték törés
2. Biztosíték olvadt
3. Az elzáró lemez nincs benyomva, vagy a tartály fedél nincs zárva, vagy biztonsági kapcsoló nincs szorosan csatlakoztatva
4. Az anyag keverési ideje 0, a motor nem működik. A kijelző világít, de a motor nem működik, motorhiba vagy szolenoid szelep probléma áll fent

Ellenőrizze az elektromos áramkört, az okok, az alábbiak
lehetnek:

1. Az időzítő tönkrement
2. Elektromos huzal probléma

Ellenőrizze az elektromos áramkört, az okok, az alábbiak
lehetnek:

1. Állítsa be a túlterhelés relé beállító áramát
2. Szolenoid szelep vezetékeinek rövidzárja, vagy szakadása
3. A túlterhelés relé kiégett
4. Motor problémák
5. Motor ellentétes irányba forog

Ellenőrizze az elektromos áramkört, az okok, az alábbiak
lehetnek:

Stop gomb kontakthibája. Cserélje ki a gombot. 

Ellenőrizze az elektromos áramkört, az okok, az alábbiak
lehetnek:

Növelje a keverési időt