Skip to content

SIC

Gyakori hibaelhárítás

Lehetséges ok(ok):

1.Hálózati feszültség kimaradás
2.A vezérlő panel biztosítéke kiment
3.A szivattyú és kompresszor túl lett terhelve és a védelem nem lett reszetelve
4.A szivattyú vagy kompresszor hibás

Megoldás

1.Ellenőrizze a hálózati feszültséget
2.Cserélje ki a biztosítékot
3.Hívja a szervízt
4.Hívja a szervízt

Lehetséges ok(ok):

1.A magas nyomás kapcsoló kioldott és nem lett reszetelve.
2.A magas nyomás kapcsoló hibás.
3.A kompresszor túlterhelés mágneskapcsoló kioldott és nem lett reszetelve.
4. A kompresszor túlterhelés érzékelő mágneskapcsoló hibás
5.Az alacsony nyomás kapcsoló kioldott, mert a hűtőfolyadék szivárog vagy a tartály nincs teli.
6.Az alacsony nyomás kapcsoló érintkezés hibás.
7.A beállított hőmérséklet nagyon magas.
8.A hőérzékelő meghibásodott vagy nincs érintkezés
9.Fázis feszültség hiba

Megoldás

1.Végezze el a reszetelést.
2. Hívja a szervízt
3.Végezze el a reszetelést.
4.Hívja a szervízt
5.Ellenőrizze a csőrendszert vagy engedjen vizet a tartályba a feltöltő csonkon keresztül.
6.Tisztítsa meg az érintkezőket.
7.Állítson be alacsonyabb értéket
8.Cserélje ki a hőérzékelőt vagy a kontaktust ellenőrizze
9.Ellenőrizze a hálózatot

Lehetséges ok(ok):

1.A hűtőközeg rendszer nincs teli
2.A kompresszor szelepe hibás
3.A hűtőközeg áramlása nagyon magas
4.Az alacsony nyomás oldal nyomása túl alacsony

Megoldás

1.Utántöltés szükséges
2. Hívja a szervízt
3.Állítson az áramlás mennyiségén
4.Lásd a következő pontot 

Lehetséges ok(ok):

1.A hűtőközeg mennyisége túl sok
2.A kondenzátoron átáramló levegő mennyisége elégtelen
3.A kondenzátor nagyon poros
4.A száraz szűrő eltömődött
5.A tágulási szelep nyílása kicsi
6.A tágulási szelep hibás
7.A hűtőventilátor nem működik
8.A magas nyomású kapcsoló hibája
9.A kondenzátor erős napsugárzásnak van kitéve

Megoldás

1.Engedjen le valamennyi hűtőközeget
2.Vizsgálja meg, hogy mi okozza az elégtelen légáramlást és szüntesse meg az okát.
3.Tisztítsa meg a kondenzátort
4.Tisztítsa ki
5.Növelje meg a nyílást
6.Cserélje ki
7.Biztosíték kiment, hőkioldó leoldott, vagy menetzárlat
8.Cserélje ki
9.Szüntesse meg az okot (árnyékolás, áthelyezés) 

Lehetséges ok(ok):

1.A hűtő túl van terhelve
2.A kompresszor hibás
3.A tágulási szelep nyílása túl nagy
4.Túl sok hűtőközeg

Megoldás

1.Csökkentse a terhelést 2.Hívja a szervízt 3.Állítsa be kisebbre 4.Engedjen le egy keveset

Lehetséges ok(ok):

1.A hűtőközeg kevés, elszivárog
2.A száraz szűrő eldugult
3.A tágulási szelep nyílása kicsi
4.Az expanziós szelep hibás
5.Az alacsony nyomású szelep hibás

Megoldás

1.Keresse meg a szivárgás helyét, hegessze meg a csövet,töltse fel hűtőfolyadékkal
2.Tisztítsa ki
3.Növelje meg a nyílást
4.Cserélje ki
5.Cserélje ki

Lehetséges ok(ok):

1.A gáz túlmelegedett
2.A magas nyomású oldal nyomása a maximum fölött van
3.Az alacsony nyomású oldal nyomása a minimum alatt van
4.Levegő van a rendszerben

Megoldás

1.Állítson a tágulási szelepen
2.Hívja a szervízt
3.Hívja a szervízt
4.Légtelenítést el kell végezni

Lehetséges ok(ok):

1.A víz szelep zárva vagy nincs teljesen nyitva
2.Kevés hűtőközeg a rendszerben
3.A kondenzátor elpiszkolódott
4.A szárító szűrő eltömődött
5.A tágulási szelep elromlott

Megoldás

1.Nyissa ki teljesen
2.Töltsön után
3.Tisztítsa ki vagy cserélje
4.Cserélje ki
5.Javítsa meg vagy cserélje ki 

Lehetséges ok(ok):

1.A visszafolyás szelep nincs teljesen nyitva
2.A folyadék szivárog
3.Szárító szelep eltömődött
4.Tágulási szelep elromlott

Megoldás

1.Nyissa ki teljesen
2.Szüntesse meg a szivárgást
3.Cserélje ki
4.Javítsa meg vagy cserélje ki

Lehetséges ok(ok):

1.Kevés a hűtő folyadék
2.A hőkapcsoló túl alacsonyra van állítva
3.A fagyvédő kapcsoló rosszul van beállítva vagy elromlott

Megoldás

1.Ellenőrizze a szivattyún és környékén a szivárgást
2.Állítson be magasabb értéket
3.Módosítsa a beállítást vagy cserélje ki

Lehetséges ok(ok):

1.A tágulási szelep nyílása túl nagy
2.A hűtőközeg túl sok
3.A hőterhelés kicsi

Megoldás

1.Állítsa be a tágulási szelepet
2.Engedjen le belőle
3.kapcsoljon be több fogyasztót vagy állítsa magasabbra a hűtővíz hőmérsékletét

Lehetséges ok(ok):

1.A nyomás kapcsoló probléma
2.A hőterhelés túl kicsi, ezért a előremenő és visszatérő víz hőmérséklet különbség is kicsi
3.Hűtőközeg szivárgás
4.Tágulási szelep probléma

Megoldás

1.Nyomja meg a piros RESET gombot a nyomáskapcsolón
2.A hőmérséklet különbségnek 3-5 C-nak kell lennie
3.Hívja a szervízt
4.Nyitni kell rajta egy keveset

Copyright © 2023 Extrémplast Bt.