Skip to content

SG
23/30/36

Gyakori hibaelhárítás

 1. Ellenőrizze, hogy a vészleállítót visszaállították-e vagy sem. Ha nem, forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a visszaállításhoz.

 2. Ellenőrizze, hogy a garat és a darálékgyűjtő doboz közötti biztonsági kapcsoló teljesen zárva van-e. Ha nem, a gép nem indítható el.

 3. A motor túlterhelésvédőjének ellenőrzése.

  Az elektromos vezérlődobozban túlterhelésvédő működik, ha a motor túlterhelődik. Tesztelje: a fehér gombot (A) forgassa balra, nyomja meg a „Reset” gombot (B) a visszaállításhoz. Mielőtt újrakezdené, ellenőrizze, hogy nem maradt-e por a granulátorban.

 4. Ellenőrizze az adagolóventilátor motorjának túlterhelésvédőjét.

  Ha az adagolóventilátor nem működik, a granulátor sem tud működni. Ellenőrizze a motorvédőt az elektromos vezérlődobozban. Ha a védő zárva van, a kapcsoló „0” állásban lesz, állítsa vissza „1” helyzetbe. Ellenőrizze, hogy nincs-e maradék, majd indítsa újra a gépet. Tesztelje a fehér gombot (A), forduljon balra, és nyomja meg a „Reset” gombot (B) a visszaállításhoz.

 5. Ellenőrizze a hézagot a kések között

  Leállást idéz elő, vagy a motor túlterhelés-védője működni fog, ha a kés nagyon tompa, vagy a kések közötti távolság nem megfelelő. A motor túlterhelése esetén a védő leold. A késeket ellenőrizni kell, ki kell cserélni vagy be kell állítani a kések közötti hézagot.

 6. A kontaktor leégett vagy a vezérlő áramkör megszakadt.

 1. Ellenőrizze, hogy a vészkapcsoló ki van-e oldva. Ha nem, forgassa el a
  gombot az óramutató járásával ellentétes irányba

 2. Ellenőrizze, hogy csukva van-e az ajtó. Ha nincs, a gép nem tud elindulni

 3. Ellenőrizze, hogy a garat teljesen le van-e csukva. Ha nincs, a gép nem tud elindulni.

 4. Ellenőrizze a motor hő kioldóját
  A hő kioldó az elektromos dobozban található, és a motor túlfeszítettsége esetén szétkapcsol. Ilyen esetben a zöld jelző (A) kiugrik. Nyomja meg a RESET gombot (B). Mielőtt újraindítja a gépet, nézze meg, hogy nincs-e anyag a darálóban.
  A
  B

 5. Ellenőrizze a felhordó motorjának a hő kioldóját.
  Ha a felhordó nem megy, a daráló sem tud működni. Ellenőrizze a motor
  védőt az elektromos dobozban. Ha kioldott, akkor nyomja meg a RESET
  gombot az újraindításhoz.

 6. Ellenőrizze a kések közötti távolságot
  A gép megáll, vagy a hő kioldó kikapcsol, ha a kések nagyon életlenek, vagy a kések közötti távolság nem megfelelő. A kések ellenőrzésével, cseréjével és beigazításával, kapcsolatos részletekkel kapcsolatban nézze meg az 5.5 fejezetet.

 1. Áramkimaradás, biztonságos áramszolgáltatás hiánya, vagy korlátozott
  energiamennyiség szintén okozhat működési zavart. kapcsolatban nézze meg az 5.5 fejezetet.