Skip to content

SG
16N/20N

Gyakori hibaelhárítás

 1. Ellenőrizze, hogy a vészleállító nincs-e visszaállítva. Ha nem, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a visszaállításhoz.
 2. Ellenőrizze, hogy az ajtó zárva van-e. Ha nem, a gépet nem lehet elindítani.
 3. Ellenőrizze, hogy a vágókamra teljesen be van-e zárva. Ha nem, a gépet nem lehet elindítani. Ezután az ajtó kinyitása után ellenőrizze a rögzítőkapcsot.
 4. Ellenőrizze a motor túlterhelésvédőjét. Az elektromos vezérlődobozban lévő túlterhelésvédő működik, ha a motor túlterhelődik. Tesztgomb (A) forgassa balra, nyomja meg a „Reset” gombot (B) a visszaállításhoz. Újbóli beindítás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e por a granulátorban.
 5. Ellenőrizze az adagolóventilátor motorjának túlterhelésvédőjét. Ha az adagolóventilátor nem működik, a granulátor sem tud működni. Ellenőrizze a motorvédőt az elektromos vezérlődobozban. Ha zárva van, a kapcsoló „0” állásban lesz. Állítsa vissza „1” helyzetbe, ellenőrizze, hogy nincs-e anyagmaradvány, majd indítsa újra a gépet. A teszt gombot (A) forgassa balra, nyomja meg a „Reset” gombot (B) a visszaállításhoz.
 6. Ellenőrizze a kések közötti távolságot. A leállást eredményez, ill. a motor túlterhelés-védője működésbe lép, ha a vágóél nagyon tompa, vagy a kések közötti távolság nem megfelelő. A motor túlterhelésvédője leold.
 1. Csatlakozási hiba vagy a biztonsági kapcsoló vagy végálláskapcsoló meglazulása is működési hibához vezethet.

  Figyelem!

  Ne csatlakoztassa le a biztonsági kapcsolóról vagy a vezérlőkapcsolóról.

Copyright © 2023 Extrémplast Bt.