Skip to content

GXC

Gyakori hibaelhárítás

 1. Túltáplálás
  Csökkentse a takarmányt

 2. A Rosta elakadt
  Tisztítsa meg a Rostát; szükség esetén használjon nagyobb Rostát

 3. Csúszik a szíj
  Ellenőrizze a szíjat, állítsa be a feszességet

 4. Kés probléma
  Ellenőrizze a késeket, élesítse meg vagy cserélje ki a késeket

 5. Késtávolság
  Állítsa be a vágási távolságot

 6. A kimeneti rész elzáródása
  Ellenőrizze a kirakodó berendezés működését

 7. Aktuális probléma
  Ellenőrizze a végálláskapcsolókat; ellenőrizze az áramkör
  csatlakozásait; szükség esetén húzza meg a végálláskapcsolókat

 8. A biztosíték túl kicsi
  A szervizzel való konzultációt követően váltson biztosítást

 9. A késhenger forgásiránya
  Ellenőrizze a motor pólusait

 10. A kés gördülési sebessége
  Állítsa be a fordulatszámot, miután konzultált a szervizzel
 1. A Rosta nyílása túl kicsi
  Cserélje ki a rostát

 2. A kés helytelen élezése
  A szervizzel folytatott konzultációt követően cserélje ki a kést

 3. Elégtelen hűtés
  Konfigurálja a késhenger hűtőberendezését
 1. A késrotor
  kiegyensúlyozatlanul fut
  Mérjük le a késrotort, állítsuk be
  az egyensúlyt

 2. Csapágy sérülés
  Ellenőrizze a csapágyakat és
  időben cserélje ki őket

 3. Sérült lengéscsillapítók
  Ellenőrizze az alapzaton a betétet
 1. Csapágy sérülés
  Ellenőrizze a csapágyakat és időben cserélje ki őket

 2. Késkopás
  Vizsgálja meg és élesítse meg a késeket
   
 3. Rossz vágási távolság
  Állítsa be a vágási távolságot

 4. Repülő törmelék
  Tisztítsa meg a törmeléket a gép belsejében
 1. Túl sok csapágyolaj
  Távolítsa el a felesleges kenőanyagot a csapágyfelületekről

 2. A szíj túl szoros
  Lazítsa meg a szíjat

 3. Tömítés surlódása
  Ellenőrizze vagy cserélje ki a tömítéseket

 4. Csapágy sérülés
  Ellenőrizze a csapágyakat és időben cserélje ki őket

 5. A csapágyak olaj nélkül vannak
  Csapágyak kenése
 1. Rosta kopás
  Cserélje ki új Rostára

 2. Helytelen szitafurat
  konfiguráció
  A szervizzel folytatott konzultációt követően cserélje ki
 1. A kés csavarja nincs meghúzva
  Húzza meg a csavarokat a
  nyomatéknak megfelelően

 2. Csavarkopás
  Csere

 3. Tömítéskopás
  Cserélje ki a tömítést

 4. A késtartó felülete egyenetlen
  Késcsere

 5. A tartófelület nem tiszta
  Tisztítsa meg a tartófelületet
 1. Helytelenül behelyezett rosta
  Helyezze be megfelelően a Rostát

 2. Sérült rostatartó
  Cserélje ki

 3. A rosta sugara rossz
  Cserélje ki
 1. Végálláskapcsoló nem működik
  Ellenőrizze a végálláskapcsoló helyzetét

 2. Vezérlődoboz biztosítéka kiégett
  Cserélje ki a biztosítékot

 3. Az adagolókészülék tápellátása nincs csatlakoztatva
  Indítsa el a gépeket sorrendben

 4. Anyag elzáródás
  Ürítse ki a garatot

 5. Motorlekapcsolás
  Ellenőrizze a motor relét

 6. A csillag-delta indítási idő reléje hibás
  Állítsa be az időt
 1. Áram relé zárva
  Helyes beállítás
 1. Korai táplálás
  A darálógép a normál működés után megkezdi az adagolást

 2. A végálláskapcsoló kioldása vagy helyzetbeállítása
  Állítsa be a végálláskapcsolót

 3. Eltört biztosíték
  Cserélje ki a biztosítékot; cserélje ki a nagyobb biztosítékot a szervizzel folytatott konzultációt követően

 4. Kioldott a motor biztosítéka
  Csökkentse az előtolást; állítsa vissza; cserélje ki a biztosítékot

A hibaelhárítás során ügyeljen a biztonságra. A kezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a gép ki legyen kapcsolva, vegye ki a biztosítékot, és tegye ki a karbantartási táblát. Bevizsgált műszert kell használni. Az ampermérőnek képesnek kell lennie a gép váltóáramának és egyenáramának kétszeresének mérésére, a voltmérőnek pedig 5000 ohm/volt váltóáram és 20 000 ohm/volt egyenáram ellenállásának mérésére.

Az eredeti áramkör cseréje előtt ajánlatos a felhasználónak részletes vizsgálatot végezni a kapcsolási rajz szerint, majd kicserélni. Ha az áramkör hibaelhárítása nem egyértelmű, könnyen elégetheti az újonnan behelyezett eredetiket, ami hulladékot eredményez.

Ha a gép meghibásodását észlelték, időben ellenőrizni kell, és a kézikönyv melléklete szerint cserélni kell.

Copyright © 2023 Extrémplast Bt.